Home / Results

 

माध्यमिक विद्यालय
इ. १० वी मार्च २०१७ परीक्षेचा निकाल
इ. १० वी एकूण निकाल – ९८.२३%

क्र. विद्याथ्याचे नावएकूण टक्के
प्रथम क्रमांक कु. प्राची संतोष गडगे९५.८०%
द्वितीय क्रमांककु. ऐश्वर्या नामदेव जाडे९३.६०%
तृतीय क्रमांक कु. अनिकेत जगन्नाथ दळवी९२.८०%
कु. वैभव मारुती घेरडे ९२.८०%

ज्युनिअर कॉलेज
इ. १२ वी कॉमर्स फेब्रुवारी २०१७ परीक्षेचा निकाल
एकूण निकाल – ९३.६३%

क्र. विद्याथ्याचे नावएकूण गुण एकूण टक्के
प्रथम क्रमांक कु. इष्टे ऐश्वर्या सुभाष ५६२८६.४६%
द्वितीय क्रमांककु. कदम मेघा किसन५४४८३.६९%
तृतीय क्रमांक कु. हाप्पे सचिन सहदेव ५४२८३.३८%

ज्युनिअर कॉलेज
इ. १२ वी सायन्स फेब्रुवारी २०१७ परीक्षेचा निकाल
एकूण निकाल – ९१.८०%

क्र. विद्याथ्याचे नावएकूण टक्के
प्रथम क्रमांक कु. उमेश संभाजी पाटील८०.००%
द्वितीय क्रमांककु. अश्विनी निवृत्ती पांचाळ ५८.६१%
तृतीय क्रमांक कु. मनीष दामोदर कोले ५८.१५%
कु. अभय रवींद्र घारे ५८.१५%